Zwroty towaru / odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Wzór formularza dostępny jest w zakładce reklamacje/zwroty https://ilashop.pl/formularz-zwrotu.pdf, zachęcamy do złożenia formularza zwrotu elektronicznie https://ilashop.pl/zwrot-towaru
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi środki nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
10. Wypełnienie formularza elektronicznie, wiąże się z koniecznością przekształcenia konta gościa w konto klienta. Na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem do ustalenia hasła do konta

Ważne informacje:
  • W celu zapakowania zwracanych produktów możesz użyć własnego, lub oryginalnego opakowania. W przypadku odsyłania towaru w oryginalnym zewnętrznym opakowaniu, usuń etykietę nadawczą
  • Zwracany towar powinien dotrzeć do Ila shop w nienaruszonym stanie i z podpiętą oryginalnie metką. Jeżeli zwracany towar nosi jakiekolwiek ślady użytkowania (poplamienie, ślady makijażu, mechaniczne uszkodzenie, zapach perfum, środków czyszczących itd), wniosek o zwrot towaru zostanie odrzucony a zwracany towar nie zostanie przyjęty.
  • Bielizna nie podlega pod zwrot ze względów higienicznych
  • Rejestracja

Rejestracja nowego konta